Glossary

Tamariki Ora Well Child services
Oranga Niho Dental health
Te Kohanga Reo Maori Language nests
tamariki/taitamariki young children
rangatahi youths or teenagers
Kuia elderly woman
Koroua elderly man
whanau family
Ngati Kahungunu Name of the Maori tribe associated with Hawke’s Bay
Te Whanganui A Orotu Name of the Napier tribal area
rohe territory
Te Tiriti O Waitangi The Treaty of Waitangi
Tikanga customary practices

About Author: TeKupenga